SKINN

Nu har dom anlänt första omgången skinn från i höstas. Långhåriga, tvättbara plädklippta, ekogarvade plädklippta.